V súčasnosti neprebieha žiadna súťaž. V blízkej budúcnosti pripravujeme viacero akcií, sledujte naďalej naše stránky.