cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj / Kežmarok
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu....


Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj / Kežmarok
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľan-u vhodný ako výrobno-kancelárske priestory....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj / Kežmarok
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývalých VLM....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Prešovský kraj / Kežmarok
Ponúkame na prenájom objekt v areáli bývaleho Tatraľanu....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná hala (parc.č. 5455/11+5455/30+5455/31)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná hala (parc.č.5455/33)...


cena dohodou
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Vrátnica (par.č. 5455/6)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Transformovanie el. energie z 22 kV na 0,4 kV pre areál mliekarne (par.č. 5455/10)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobňa syra (parc.č. 5455/28+5455/39+časť parc.č.5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Strojovňa chladenia + dielne údržby (časť parcely 5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad chemikálií( par.č.5455/17)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Hydrofórová stanica s podzemným vodojemom (par.č.5455/25)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Garáže (par. Č.5455/5)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Vežový vodojem(par.č. 5455/21)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Skladový priestor - sušiareň mlieka (časť par.č. 5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad údržby (par.č.5455/18) plechový...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad obalov (par.č.5455/29)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad MTZ (par.č.5455/19+5455/20)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Masliareň (časť par.č.5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Kotolňa (par.č.5455/14)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná budova (par.č. 5455/9+5455/37)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad chladený (par.č.5455/26)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Archív (par.č. 5455/27)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Administratívne priestory (administratívna budova par.č. 5455/7)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Areál bývalej mliekarne v Nových Zámkoch na prenájom....
TOP ponuka

TOP ponukacena dohodou
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Ponúkame na prenájom objekt v areáli spoločnosti AGRO TAMI, a.s. vhodný ako sklad s kanceláriami. Objekt je vykurovaný, sociálne zariadenia sú k dispozícii. S užívaním predmetu nájmu je spojené taktiež právo na užívanie vnútrozávodnej komunikácie....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 34 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 33 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 31 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 30 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 29 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nitra
Kancelária č. 28 na 1. poschodí v administratívnej budove spoločnosti AGRO TAMI, a.s....