cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná hala (parc.č. 5455/11+5455/30+5455/31)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná hala (parc.č.5455/33)...


cena dohodou
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Vrátnica (par.č. 5455/6)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Transformovanie el. energie z 22 kV na 0,4 kV pre areál mliekarne (par.č. 5455/10)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobňa syra (parc.č. 5455/28+5455/39+časť parc.č.5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Strojovňa chladenia + dielne údržby (časť parcely 5455/24)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad chemikálií( par.č.5455/17)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Hydrofórová stanica s podzemným vodojemom (par.č.5455/25)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Garáže (par. Č.5455/5)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Vežový vodojem(par.č. 5455/21)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Skladový priestor - sušiareň mlieka (časť par.č. 5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad údržby (par.č.5455/18) plechový...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad obalov (par.č.5455/29)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad MTZ (par.č.5455/19+5455/20)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Masliareň (časť par.č.5455/12)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Kotolňa (par.č.5455/14)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Výrobná budova (par.č. 5455/9+5455/37)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Sklad chladený (par.č.5455/26)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Archív (par.č. 5455/27)...


cena dohodou za m2
Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Administratívne priestory (administratívna budova par.č. 5455/7)...


Prenájom / Budova
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Areál bývalej mliekarne v Nových Zámkoch na prenájom....
TOP ponuka

TOP ponukaPredaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
plnička mlieka GALDI , 5200 l/ hod. ,potrebná GO...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Otvorená jednoduchá 1/2 valcová duplikatorová nádoba, zhotovéna z nerezového plechu, pracovný objem 3000 lt., dlžka 3600 mm, šírka 1270 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Otvorená jednoduchá 1/2 valcová duplikatorová nádoba, zhotovéna z nerezového plechu, pracovný objem 3000 lt., dlžka 3600 mm, šírka 1270 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Valcová nerezová nádrž , objem 600 lt.,...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Skladaný doskový výmenník , všetky diely sú výrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-110°C, 4000 lt./hod, hmotnosť 2100 kg...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú výrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-85°C, 20000 lt./hod, hmotnosť 3700 kg...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Stĺpový otočný žeriav s pojazdným ručne ovládaným reťazovým kladkostrojom , nosnosť 1000 kg , vyloženie ramena 2,5 m...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Valcová stojatá uzavretá nádrž, zváraná z 8 mm polypropylénu, s ochrannou dvojitou stenou, 1500/1700*1700, objem 2500 lt,...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Valcová stojatá uzavretá nádrž, zváraná z 8 mm polypropylénu, s ochrannou dvojitou stenou, 1500/1700*1700, objem 2500 lt,...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


cena dohodou
Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Stojatá valcová nerezová nádrž 6300 lt, dvojitý ochranný plášť, tepelne izolovaná, hmotnosť 1090 kg, výška 2200mm, priemer 2300 mm...


Predaj / Stroje a zariadenia
Lokalita: Nitriansky kraj / Nové Zámky
Skladaný doskový výmenník, všetky diely sú vyrobené z nerez. Ocele. Tepelný rozsah 5-85°C, 20000 lt./hod, hmotnosť 3700 kg...