Uzrievací tank TU-63

Číslo ponuky: TAMI11
Typ: Predaj
Majetok: Stroje a zariadenia
Mesto, Kraj: Kežmarok, Prešovský kraj
Ulica: Nad traťou 26

Pôdorys:

Fotogaléria:

Popis:

Rok výroby: 1989

Výrobné číslo: 8815

Stojatá valcová duplikát. nerezová nádrž 6300 l, miešadlo 7,5 ot./min., 2,2 kW, tepelne izolovaná, výška 2500 mm, priemer 2500 mm.

Kompletná, v prípade potreby jednoduchá demontáž. Opotrebovaná primerane k dobe užívania.

Kontakt:

Meno: Ing. Pavel Pitoňák
Telefon: 052 / 45 15 176
Mobil: 0903 987 046
E-mail: pitonak@tami.sk