Mliečny automat


Hlavnými výhodami takejto formy distribúcie je jeho dostupnosť pre všetky deti, školy, kedykoľvek majú chuť. Zároveň pre školu nevznikajú žiadne povinnosti. Jedinou úlohou je zabezpečiť miesto pre automat s prívodom elektrickej energie, ktorá bude škole hradená.

  • ponuka školského mlieka Dráčik – 250 ml, TetraPak, trvanlivosť 5 mesiacov, 4 príchute – vanilková, kakaová, jahodová, karamelová a neochutené mlieko (polotučné 1,5%), 
  • automat nastavený na teplotu 8 stupňov Celzia, spotreba elektrickej energie hradená spol. TAMI, pre automat je potrebné zabezpečiť len prívod elektrickej energie,
  • jednoduchá obsluha - žiak jednoducho vloží kreditný kľúč, vyberie si produkt a kredit sa mu automaticky zníži o danú hodnotu,
  • kredit si môže pozrieť, nemusí pri tom realizovať výber,
  • dopĺňanie automatu zabezpečuje pracovník školy príp. pracovník TAMI,
  • prístup pre všetky deti šk. zariadenia kedykoľvek majú chuť,
  • bezhotovostný systém – jednoduchý spôsob odberu,

mliecny_automat.jpg

 

 

Ako sa môžu žiaci zapojiť:

platba sumy (5 €  za kredit + 5 € záloha za kľúč = 10 € ) sa dá realizovať prostr. poštovej poukážky, platbou cez bank. účet alebo hotovosťou,- pri bezhotovostnej úhrade nie je potrebné vypĺňať variabilný či špecifický symbol, dôležité je uviesť meno žiaka,

- za ústrižok o zaplatení alebo potvrdenie z bank. účtu následne dostane kľúčik s  kreditom 5 €,
- záloha 5 € sa mu po vystúpení z programu vráti,
- rodičia môžu predplatiť kredit na pár mesiacov dopredu a každý mesiac sa mu  automaticky pripíše na kľúč, alebo sa celá suma pripíše naraz  na kľúč za napr. celý polrok  

Dobíjanie kreditu:

dobíjanie je veľmi jednoduché prostr. dobíjacieho kľúča,

dobitie kreditu sa realizuje jednoducho zaplatením hotovosti 5 € pracovníkovi školy, príp. pracovníkovi TAMI,

- dobíjací systém je priamo na automate,
- dobíjanie a dopĺňanie automatu zabezpečuje pracovník školy, ak ide o školu v okolí mesta Kežmarok, celkovú starostlivosť o automat zabezpečuje pracovník TAMI.