Všeobecné informácie


Európsky školský program je programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ iba pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním, vo vzdelávacích inštitúciach. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Dodávateľ - Tatranská mliekareň a.s. sa postupne od roku 2004 prepracovala na lídra na trhu v poskytovaní mliečnych výrobkov. Vo svojom portfóliu evidujeme cca 1 350 aktívnych škôl (MŠ, ZŠ, SŠ) z celého Slovenska. Škola sa stáva aktívnou po uzavretí kúpnej zmluvy a jej nahratí do nášho interného systému - ESO. Každá škola má pridelené tzv. IK kód - odberné číslo, po jeho nahlásení na odbyte si môže škola objednať výrobky zo školského programu. Pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) Formulár - hlásenie o spotrebe k nám zasielajú školy trikrát počas jedného školského roku a formulár - záväzné vyhlásenie jedenkrát ročne. Tie po odkontrolovaní odosielame ďalej na PPA v BA. Sú prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci zo zdrojov EÚ a SR. Školy majú povinnosť viesť oddelenú evidenciu školského mlieka. Okrem mlieka je veľmi obľúbeným výrobkom žiakov Dráčik - mlieko s rôznymi príchuťami. V rámci všetkých dodávateľov máme najširší sortiment výrobkov so zaujímavými cenami pre školy.