Kežmarok

Tatranská mliekareň a.s. IČO: 31654363
Nad traťou 26 DIČ: 2020515596
060 01 Kežmarok IČ DPH: SK2020515596
 
call centrum: 052 / 45 15 800
sekretariát: 052 / 45 15 144
recepcia: 052 / 45 15 111
personálne oddelenie: 052 / 45 15 159
finančné oddelenie: 052 / 45 15 146
odbyt - príjem objednávok: 052 / 45 15 109
  052 / 45 15 113
  052 / 45 15 173

 

Banská Bystrica

Tatranská mliekareň a.s. IČO: 31654363
Stavebná ul.8 DIČ: 2020515596
974 01 Banská Bystrica IČ DPH: SK2020515596
 
tel.: 048 / 41 45 372
fax: 048 / 41 45 611

 

Brno

Tatranská mlékárna-Bohemia spol. s r.o. IČ: 26511037
U vlečky 5 DIČ: CZ26511037
617 00 Brno, Česká Republika
 
tel.: +420 545 423045