Reagujte na niektorú z voľných pracovných pozícií:

 

Operátor výroby - požadujeme: vzdelanie SOU/SŠ potravinárskeho alebop technického smeru, aktívny a zodpovedný prístup k práci, platný zdravotný preukaz.

Operátor strojov a výrobných zariadení - požadujeme: vzdelanie SOU/SŠ potravinárskeho alebo technického smeru, aktívny a zodpovedný prístup k práci, platný zdravotný preukaz.

Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer, zaškolenie, koncoročné bonusy, stravovanie, stabilitu slovenskej spoločnosti, zamestnanie v prevádzkach s modernými technológiami, kurzy a školenia, zaujímavý benefitný systém.

Základná zložka mzdy (brutto): 3,46 EUR/hod. + prémiová zložka

 

Kontakt a bližšie informácie:

Tatranská mliekareň a.s.
Personálne oddelenie
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

Tel.: 052 / 45 15 146
E-mail: personalne@tami.sk

 

Duálne vzdelávanie

Dlhodobým plánovaním v oblasti personálnej politiky chceme predchádzať výkyvom vo výrobnej sfére spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov. Na základe týchto skutočnosti sa naša spoločnosť  zapojila do programu duálneho vzdelávania, v ktorom úspešne pokračuje už druhý školský rok.

Systémom duálneho vzdelávania je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na:

  • zmluvnom vzťahu,
  • výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania,  financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Na stretnutiach so žiakmi, rodičmi  a výchovnými poradcami základných škôl propagujeme  študijný a učebný odbor 2987 H 01 Biochemik – mliekarenská výroba, v ktorom sa TAMI zapojila do duálneho vzdelávania a programy, v ktorých sa môžu žiaci po skončení školy uplatniť.

 

STREDNÉ ŠKOLY
Hlavným bodom spolupráce je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na budúce povolanie. Žiak sa učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Praktická príprava bude už od prvého ročníka prebiehať v reálnych podmienkach v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na Strednej odbornej škole.  Do tohto systému je TAMI  zapojená spolu so Strednou odbornou školou Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok.

Tatranská mliekareň a.s. zabezpečuje študentovi zapojeného do systému duálneho vzdelávania počas celého obdobia štúdia tieto benefity:

  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  • Uhrádzanie nákladov na stravu počas praktického vyučovania
  • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa
  • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov
  • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka.