Vyrobené na báze zelenej energie

Viete, čo je toto? No predsa naše nové zelené logo, s ktorým sa budete postupne stretávať na našich obaloch.

zelena-energia-logo.jpg

Prečo ho budeme na obaly umiestňovať? Aby ste aj VY vedeli, že TAMI je priateľská k prírode a snaží sa využívať zelenú energiu.

Čo je zelená energia? Výroba energie a tepla za pomoci obnoviteľných zdrojov energie.

Kde a ako ju získavame? V bioplynovej stanici, ktorá predstavuje projekt udržateľnej inovácie. Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie. Projekt je unikátny svojou komplexnosťou, kombinuje využitie odpadu z potravinárskej výroby a produkcie miestnych farmárov s pokrytím energetických potrieb mliekarne. Bioplynová stanica predstavuje zároveň aj stabilizačný prvok pre poľnohospodárov v regióne. K ostatným prínosom projektu patrí najmä zníženie výrobných nákladov, zníženie energetickej závislosti, zvýšenie bezpečnosti dodávok energie a riešenie otázky odpadového hospodárstva.