TAMI sponzoruje školské mlieko

skolske mlieko obrazok.jpg

Viac ako 1300 škôl je v spolupráci s Tatranskou mliekarňou zapojených do školského mliečneho programu so zaužívaným názvom „ŠKOLSKÉ MLIEKO“. Cieľom programu je za symbolickú cenu zabezpečiť dodávku mlieka a kvalitných mliečnych výrobkov každému dieťaťu, a zároveň podporiť jeho návyky na ich konzumáciu. Ide o program Európskej únie, ktorého časť financujú európske zdroje a časť štátny rozpočet.

Dodávku mlieka a mliečnych produktov v rámci tohto úspešného, niekoľkoročného školského programu výrazne skomplikovalo Nariadenie vlády SR 195/2020, ktoré vstúpilo do platnosti 1.8.2020. V rámci spomenutého nariadenia pre aktuálny školsky rok: „ Školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania“. Táto veta zabehnutý systém pravidelných dodávok mlieka a mliečnych produktov mení a spôsobila aj značný chaos v slovenských školách. Vďaka nejasnostiam vo vyhláške školy nevedia, ako program financovať. Hromadne z programu vystupujú alebo sa zapojiť odmietajú. Vďaka bezdôvodnému administratívnemu opatreniu je ohrozené niekoľkoročné úsilie naučiť žiakov konzumovať mlieko a mliečne produkty. Sme si vedomí toho, že takýmto spôsobom sa dostávajú k zdravej výžive aj deti z marginalizovaných a sociálne slabších skupín obyvateľstva.

V súvislosti s hromadným vystupovaním škôl zo školského programu zvolalo vedenie spoločnosti krízový štáb, ktorý chcel túto situáciu riešiť. Nechceli sme dopustiť, aby deti prišli o možnosť dostávať za symbolickú cenu zdravé mliečne produkty. Preto padlo rozhodnutie spolupracovať s nadáciou LETOKRUHY. Táto spolupráca umožní zabezpečiť pokračovanie v programe školského mlieka pre školy a navyše ZADARMO. Každé dieťa tak bezplatne dostane mlieko alebo mliečny výrobok a celý proces je aj pre školy menej administratívne náročný.

Záverom chceme zdôrazniť, že je pre nás nepochopiteľný prístup štátnych orgánov k tejto problematike, hlavne v súčasnej pandemickej dobe Covidu 19. Odborníci na výživu sa zhodujú v tom, že pravidelná konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov najmä v predškolskom a školskom veku je dôležitá pre vývin detského organizmu a posilnenie jeho imunity. Zdôrazňujeme, že problémy školského programu sa týkajú nielen mlieka, ale aj poskytovania ovocia a zeleniny v školských a predškolských zariadeniach.

Veríme, že budeme inšpiráciou aj pre ostatných dodávateľov produktov v programe, ktorým záleží na správnom stravovaní mladej generácie a budú nás v konaní nasledovať.