Syrový valibuk 2012

Dňa 27. apríla 2012 udelila výrobcovi Tatranskej mliekarni, a.s. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v 1. ročníku súťaže slovenských syrov SYROVÝ VALIBUK 1. miesto výrobku Encián. 

encian syrovy valibuk.jpg