Súťaž s nami a vyhraj s tami

Zoznam výhercov tu: Zoznam výhercov.pdf

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý počas doby trvania súťaže uskutoční nákup 3 ľubovoľných výrobkov značky tami a zašle na adresu "Súťaž" Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok originál alebo kópiu pokladničného bloku, preukazujúceho nákup 3 tami výrobkov v obchodnej sieti Tesco.

Na pokladničný blok uveďte: meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt.

Súťaž trvá od 09.05. do 31.05.2012

SutazTAMI.JPG

Podrobné pravidlá Podrobné pravidlá.pdf