Spoločensky zodpovedný podnik

Na základe analýzy zameranej na spoločenskú zodpovednosť podnikov, ktoré sú významným pilierom ekonomického rastu krajiny patrí Tatranská mliekareň a.s.  medzi 3,2% podnikov, ktoré pristupujú zodpovedne k plneniu si svojich záväzkov, záleží im na etickom profile firmy a svojou podnikovou filantropiou sa stávajú  významným pilierom ekonomického rastu krajiny. Z celkového počtu viac ako 256 tisíc aktívne podnikajúcich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske podmienky spoločensky zodpovedného podnikania len 8 195 podnikov.

SZP.jpg